Kuantum Düşünce Nedir?

KUANTUM DÜŞÜNCE TEKNİĞİ NEDİR?

Kuantum düşünce,farklı ve üst boyutlu bir düşünme şeklidir.Sıradan düşünce modelleri daha çok korku,kuruntu,endişe vs.barındırırken,Kuantum Düşünce daha derin düzeyde ve atomaltı boyutta etkili olabilen yaratıcı bir düşünme şeklidir.

Kuantum Düşünce; bireysel bilincin ötesine geçmenizi,evrensel bilinçle işbirliği yapmanızı ve böylelikle bireysel olmaktan çıkıp bütünün enerjisine ulaşmanızı sağlar.

Kuantum düzeyinde yapılan teknik çalışmalardan sonra kişilerde;

  •  Kendisinin ve yaşadıklarının farkında olma
  •  Egosal bakış açısından sıyrılıp “öz”ün bakış açısıyla kişi,durum ve olaylara bakma
  •  İnsanları göründükleri gibi yüzeysel değil,göründüğünün ötesinde yargılamadan,anlayarak değerlendirme
  •  Dışsal sebeplere bağlı olmayan ve giderek artan içsel dinginlik,mutluluk,huzur ve kendinden memnun olma hali
  •  “An”da olabilme becerisine sahip olma ve koşullara uyum gösterebilme
  •  Gerçeğin kolaylıkla kavranması ve olaylar arasında bağlantı kurabilme yeteneğinin artması gibi özellikler belirginleşmeye başlar.

Bunların akabinde kişilerde;

  •  Kendisiyle ve tüm çevresiyle barışık,pozitif,mutlu olma hali
  •  Kuruntu,vesvese,korku ve endişelerin giderek azalması
  •  İç çatışma,hesaplaşma vs. yerine giderek artan içsel memnuniyet
  •  Kısacası hayatının efendisi olma gibi bireylerin hayatını pozitif yönde ve de kökten değiştiren bir duruma geçme hali hasıl olur.